Máy móc & Thiết bị

Máy pha cà phê DeLonghi 3000B

19.900.000

Máy móc & Thiết bị

Máy pha cà phê DeLonghi EC 685.M

8.100.000

Máy móc & Thiết bị

Máy pha cà phê DeLonghi EC 820.B

10.968.000

Máy móc & Thiết bị

Máy pha cà phê DeLonghi ECAM22.360

36.000.000
47.330.000
54.000.000

Máy móc & Thiết bị

Máy pha cà phê Delonghi ESAM 3200S

19.900.000

Máy móc & Thiết bị

Máy pha cà phê DeLonghi ESAM 4200S

19.900.000
28.330.000

Máy móc & Thiết bị

Máy pha cà phê DeLonghi ESAM4000.B

22.510.000
24.200.000

Máy móc & Thiết bị

Máy pha cà phê Melitta Caffeo Solo

17.600.000